De impact van digitalisering en big data op de gezondheidszorg

"De zorgsector werft steeds meer tech-specialisten."

De digitale revolutie brengt ingrijpende veranderingen met zich mee voor de zorgsector. De innovaties op digitaal gebied en de impact van big data laten geen enkele sector onberoerd.

Binnen de gezondheidszorg veranderen de modellen voor behandeling in snel tempo. Veel van de beslissingen die daaraan ten grondslag liggen, worden ingegeven door big data.

Het doel is om in een zo vroeg mogelijk stadium zoveel mogelijk inzicht te krijgen in een patiënt. Hoe sneller problemen worden gesignaleerd, hoe groter de kans dat de behandeling succesvol is en hoe lager de kosten van deze behandeling waarschijnlijk zullen uitvallen.

Voorkomen is beter dan genezen

"De aanpak in de gezondheidszorg verschuift van genezen naar voorkomen."

Smartphones vormden nog maar het begin. Miljoenen mensen maken tegenwoordig gebruik van mobiele technologie om een gezondere levensstijl te ontwikkelen. Ze doen dit met de meest uiteenlopende apps, zoals bijvoorbeeld pedometers (die bijhouden hoeveel je dagelijks loopt) en calorietellers (waarmee je je voedingspatroon kunt optimaliseren).

Sinds enige tijd verschijnen er op de markt ook steeds meer draagbare apparaten zoals Fitbit, Jawbone en Samsung Gear Fit. Met deze wearables kun je je eigen vorderingen bijhouden en je gegevens uploaden om samen met die van andere gebruikers te worden opgeslagen.

Op afzienbare termijn zullen wearables ook de mogelijkheid bieden om deze gegevens met je arts te delen. Bij een volgend bezoek kan je arts deze informatie gebruiken om betere diagnoses te stellen. Dankzij dit soort alsmaar groeiende gegevensbestanden kunnen gezondheidsproblemen worden gesignaleerd voordat ze ernstige(re) vormen aannemen.

Dit leidt tot baanbrekend werk, vaak in de vorm van partnerships tussen medische- en data-specialisten. Het doel is om gezondheidsproblemen in kaart te brengen voordat de symptomen zich daadwerkelijk voordoen.

Sanofi en het life sciences-team van Google zijn een goed voorbeeld van een dergelijk partnership. Zij werken samen om de zorg voor mensen met diabetes type 1 en 2 te verbeteren. De farmaceutische industrie, de medische sector en de tech-industrie raken steeds meer met elkaar verweven. Hoewel het nog onbekend is waar de technologische vooruitgang in de gezondheidszorg precies toe zal leiden, heeft de positieve impact geen enkele sector onberoerd gelaten.

Joy Cressot, voormalig Medical Affairs-specialist en tegenwoordig actief als Executive Search Consultant bij Real Life Sciences, plaatst de impact van big data in de farmaceutische industrie in een breder perspectief. Ze legt uit: "Vandaag de dag gaat het niet meer alleen om het verkopen van een geneesmiddel, maar om het verkopen van een totaalpakket. Het gaat daarbij niet alleen om de feitelijke geneesmiddelen, maar ook om een op de individuele patiënt afgestemde follow-up, voor een optimale patiëntenzorg en de beste behandelingsresultaten."

Cressot vervolgt: "Inmiddels verschijnen er ook apps op de markt die zo geavanceerd zijn dat je ze als medische hulpmiddelen zou kunnen zien. Dit is een geheel nieuwe ontwikkeling. Door de uitbreiding van het medische hulpmiddelenaanbod met dit soort apps en software kunnen zorgprofessionals hun behandelingen beter op de individuele patiënt afstemmen. Met het oog op deze ontwikkeling gaan bedrijven in de farmaceutische- en medische-hulpmiddelenindustrie steeds meer op zoek naar technische professionals. Meer specifiek zoeken ze naar medische professionals met digitale vaardigheden. Professionals met deze combinatie aan vaardigheden zijn erg schaars."

Vormt de nieuwe generatie professionals wellicht de sleutel waarmee het volledige potentieel van big data in de gezondheidszorg kan worden benut? Joy denkt van wel: "Dit type profiel is inderdaad bij de nieuwe generatie professionals te vinden. De vereiste vaardigheden zijn uitersten op dezelfde schaal: enerzijds zeer mensgericht, anderzijds zeer technisch. Bij Real Life Sciences zien we een groei in het aantal vacatures voor functies als Head of Innovation en Head of Digital bij bedrijven die deze functies in het verleden niet kenden." Er worden dus nieuwe functies gecreëerd, maar op dit moment draait het toch nog vooral om het toekennen van bredere verantwoordelijkheden aan de bestaande functies.

Hoewel het nog te vroeg is om uitspraken te doen over hoeveel invloed big data en digitalisering precies op de gezondheidszorg zullen hebben, is het wel duidelijk dat de aanpak in deze sector verschuift van genezen naar voorkomen. "Big data spelen daarbij zeker een rol", aldus Joy. "Big data kunnen immers worden gebruikt om bestaande behandelingen aan te passen en nieuwe behandelingen te ontwikkelen, en zelfs om de preventie te verbeteren. We zien dat de nadruk in de zorgsector verschuift van het traditionele genezen naar het voorkomen van ziekten."

Real Life Sciences kan een belangrijke rol spelen bij deze ontwikkelingen. "Bij Real Life Sciences zijn we gewend met profielen voor nichefuncties te werken. Het zijn al met al enerverende tijden voor de sector."

Als u meer wilt weten over carrièrekansen in de gezondheidszorg, neem dan contact met ons op.

De toekomst van werkgeluk

02 jun 2020

Tijden veranderen, de robots komen er aan. De wereld van werk veranderd, banen komen en banen gaan. Wat houdt jouw baan straks nog in, als er een machine naast je staat die alles lijkt te doen? Wat betekent het om werknemer te zijn en hoe vind je hier je werkgeluk in?

Frau arbeitet im Home Office

Is de Corona-pandemie een kans voor zowel freelancers als vaste medewerkers?

09 apr 2020

Een virus houdt de wereld in spanning, veroorzaakt een wereldwijde lockdown en brengt de economie op de knieën. Als je het dagelijkse nieuws volgt, is het moeilijk om er positieve aspecten in te vinden. Maar er is positief nieuws: veel bedrijven zijn op zoek naar specialisten uit de STEM sector.

Tags: #STEM
Data Security

Strenge privacyregels hinderen medisch onderzoek in Nederland

23 sep 2019

Nederlandse ziekenhuizen durven geen medische onderzoeksdata uit te wisselen. Dit remt de ontwikkeling van nieuwe behandelingen.

Meer aandacht voor het gepast gebruik van innovatieve medicijnen

02 aug 2019

'Medicijnen zijn te duur' is de algemene klacht. Maar kijken we ook genoeg naar het volume van deze medicijnen? Bekijk het onderzoek van SirM en Common Eye in opdracht van het ministerie van VWS “op naar hoger hangend fruit”.