Digitalisering van de gezondheidszorg

Technische innovaties volgen elkaar in snel tempo op. Zo ook in de gezondheidszorg. Zoals iedere nieuwe ontwikkeling brengt ook de digitalisering van de gezondheidszorg zowel voor- als nadelen met zich mee.

Elektronisch patiëntendossier

De bekendste – en misschien wel meest besproken – recente ontwikkeling is die van het elektronisch patiëntendossier (EPD). De invoering van de digitale dossiers wekken veel vragen en onduidelijkheden op bij de Nederlandse bevolking. De grootste zorg draait om de vraag wat de implementatie van de elektronische patiëntendossiers betekent voor de privacy van patiënten. De belangrijkste uitdaging is dan ook om de privacy van iedere patiënt veilig te stellen. Wanneer dit wordt gerealiseerd, zullen de digitale dossiers bijdragen aan een verbeterde volksgezondheid.

Wanneer de digitale dossiers op de juiste manier worden geïmplementeerd, brengen ze veel voordelen met zich mee in vergelijking met de huidige manier van dataopslag. Zo leidt het gebruik van elektronische gegevens in de gezondheidszorg tot een verbeterde medicatieveiligheid en een stijging van de efficiëntie van de Nederlandse gezondheidszorg (Rivm.nl, z.j.).

1. Medicatieveiligheid

Door het EPD heeft een zorgverlener een actueler en completer beeld van het medicatiegebruik van patiënten. Bovendien geeft het digitale dossier waarschuwingen over bijvoorbeeld allergieën en medicijninteracties.

2. Efficiëntie van de gezondheidszorg

EPD’s maken het mogelijk om healthcare professionals op een efficiënte manier gezondheidsgegevens uit te laten wisselen. Hierbij is het uiteraard wel belangrijk dat de systemen gemakkelijk toegankelijk zijn, dat ze een compleet overzicht geven van het medicatiegebruik van een patiënt en dat er inzicht wordt gegeven in labresultaten.

Gevolgen voor de arbeidsmarkt

Wat de digitale ontwikkelingen in de gezondheidszorg betekenen voor de arbeidsmarkt? Omdat de grootste uitdaging ligt in het beveiligen van grote hoeveelheden privacygevoelige data, zal de vraag naar IT security specialisten in de gezondheidszorg enorm toenemen. Om de privacy van patiënten te garanderen, moeten gevaren die gepaard gaan met digitale dataopslag – zoals virussen, hackers en ransomware – tot een minimum beperkt worden.

Wilt u meer weten over wat Real Life Sciences voor u of uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact met ons op.

Real Life Sciences aanwezig op de DIA van 30 juni t/m 3 juli in Brussel

17 feb 2020

Lees over de aanwezigheid van Real Life Sciences op de DIA Europe die verplaatst is van 17 t/m 19 maart naar 30 juni t/m 3 juli in Brussel

women looking at her laptop

Gegevensbescherming en thuiswerken: hoe veilig om te gaan met bedrijfs- en klantgegevens

06 apr 2020

Iedereen die nu voor het eerst langer vanuit huis werkt krijgt er mee te maken: wat zijn de beschermende maatregelen voor gevoelige bedrijfsgegevens en hoe worden de rechten van derden gewaarborgd?

Tags: #THUISWERKEN

Tips voor succesvolle virtuele sollicitatiegesprekken

09 apr 2020

Bedrijven wereldwijd gebruiken steeds vaker videoconferentieplatforms zoals Skype of GoToMeeting om geplande sollicitatiegesprekken digitaal uit te voeren. We hebben de belangrijkste informatie over het digitale sollicitatiegesprek voor sollicitanten en bedrijven samengevat.

Tags: #THUISWERKEN

[Podcast] – Female leadership: carrière maken bij Real Life Sciences

28 jul 2020

In deze serie podcasts, spreken we over vrouwelijk leiderschap en carrière kansen in het algemeen, met als eerste spreker niemand minder dan onze business Manager Annemarie Wuthrich.