Meer aandacht voor het gepast gebruik van innovatieve medicijnen

De klachten over 'te hoge medicijnprijzen' zijn met grote regelmaat in het nieuws. Maar kijken we voldoende naar het volume waarmee deze medicijnen worden geproduceerd? Uit recent onderzoek van SirM en Common Eye in opdracht van het ministerie van VWS, 'op naar hoger hangend fruit', blijkt echter dat niet, tot onvoldoende gebeurd. In plaats daarvan zou er meer aandacht moeten komen voor gepast gebruik, stellen de onderzoekers. 

 

 

'Gepast gebruik' is de volgende stap

'Gepast gebruik' houdt in dat een innovatief geneesmiddel wordt voorgeschreven aan de juiste patiënt, op het juiste moment in de behandeling, met de juiste dosering en met start- en stopcriteria. Kortom, het gaat dus om hoe en of de patiënt als gebruker het medicijn heeft gebruikt en dat suggereert meer aandacht voor de eindgebruiker.  

Onderzoek naar gepast gebruik vindt momenteel niet standaard plaats na introductie van een innovatief geneesmiddel. Dat komt volgens de onderzoekers omdat veel partijen hier geen direct belang bij hebben. Fabrikanten willen hun medicijn aan een zo groot mogelijke doelgroep voorschrijven en strengere monitoring kan eventueel tot volumeverlies leiden in de productiekosten waardoor de prijs van het medicijn weer hoger worden. 

Al met al een dilemma, waarbij uiteindelijk de patiënt aan het kortste eind trekt en prijsstijgingen niet uit te sluiten zijn. Het rapport van de SirM en Common Eye onderzocht overigens de werking van de geneesmiddelenvisie, waarbij het toegankelijk houden van innovatieve geneesmiddelen centraal staat. Het rapport evalueert de eerste stappen die zijn gezet en geeft aanbevelingen voor koerswijzigingen in de geneesmiddelenvisie.  

 

Richtijnen voor onderzoek


De onderzoekers zien het belang in van afspraken op landelijk niveau over gepast gebruik. 

Bron: Rijkoverheid, 30 juli 2019

 

 

Recruitment serie - Dos & Don'ts tijdens sollicitatiegesprek

01 jun 2019

Read about Recruitment serie - Dos & Don'ts tijdens sollicitatiegesprek from Real Staffing Frenelux

Real Life Sciences aanwezig op de DIA van 30 juni t/m 3 juli in Brussel

17 feb 2020

Lees over de aanwezigheid van Real Life Sciences op de DIA Europe die verplaatst is van 17 t/m 19 maart naar 30 juni t/m 3 juli in Brussel

After Work #1 – Boottocht tijdens het Amsterdam Light Festival

01 nov 2018

Read about After Work #1 – Boottocht tijdens het Amsterdam Light Festival from Real Staffing Frenelux

eHealth is de oplossing voor de zorgsector, maar wat is het probleem?

01 jan 2019

eHealth voorbeelden genoeg in Nederland, maar het is wachten op de doorbraak in zorginnovatie.